Garantier - Cykelgiganten

GARANTI

Vilken garanti gäller på min cykel?

En garanti innebär att tillverkaren garanterar att varan ska fungera under en viss tid. Det är frivilligt för ett företag och tillverkare att lämna en garanti. Företaget bestämmer självt reglerna för garantin. Tänk på att reklamationsrätt och garanti är två olika saker. Garanti är något som tillverkaren frivilligt ger och brukar omfatta ett tidspann där de garanterar att vara ska fungera som det är tänkt. Reklamationsrätt är det du som kund har och enligt svensk lag har du rätt att reklamera en vara med brister upp till 3 år. Det är sedan upp till tillverkaren att bedöma om varan skall ersättas eller bevisa att varans brister uppstått genom din användning osv. Vi får en del frågor om vilka garantier som gäller och generellt är garantierna generösa men gäller inte om du orsakat skada på varan eller om det kan räknas som normalt slitage.

Nedan har vi samlat information om garantier från olika cykelmärken som vi har i sortiment. För den senaste informationen hänvisar vi till respektive tillverkares hemsida. Informationen på denna sida är på svenska när detta är tillgängligt. Annars på engelska.

Viktigt att tänka på om du ska reklamera din cykel

Ibland uppstår missförstånd när man vill utnyttja sin reklamationsrätt på en cykel som man köpt. En cykel består av många delar. Precis som på en bil eller andra fordon. Därför skiljer sig garantin på olika delar på cykeln. På detta sätt skiljer sig också i vad som kan reklameras. Är det fel på din cykel så behöver du först reda ut vad det är för del på cykeln som det är fel på. Det är sen den delen eller komponenten på cykeln som kan täckas av garanti eller reklameras om den har ett fabrikatfel. Dvs är det fel på lampan på cykeln så är det lampan som skall reklameras, i övrigt fungerar cykeln som den ska.

Batavus

Källa: https://www.batavus.se/doc/Garantivillkor.pdf

Garanti

Du har som ursprunglig ägare enligt garantibevis 3 års garanti på din Batavus-cykel (om cykeln är registrerad, se nedan). Leverantören av batteriet lämnar garanti för alla material- eller tillverkningsfel gällande batteriet om följande villkor uppfylls:

Du har bara rätt att utnyttja garantin om du kan uppvisa ett garantibevis eller ett kvitto. Garantiperioden inleds på inköpsdatumet. Garantin blir ogiltig när en fullständig urladdning konstateras. Tillverkaren är inte ansvarig för olyckor eller fel som orsakas av felaktig användning av (delar av) e-cykeln.

Garantiperiod för e-cykeln:

2 års fabriksgaranti ges för de elektriska delarna på din el-cykel (display, drivsystem och batteri). För garantiperioden på de andra delarna, se garantivillkoren i bruksanvisningen från tillverkaren.

Garantin täcker inte normalt slitage och åldrande. Rengör inte cykeln med högtryckstvätt. En alltför kraftfull vattenstråle kan skada elektroniken. Detta gör då garantin ogiltig.

Registrering:

https://batavus.se/registrering-av-elcykel/

Cannondale

Källa: https://www.cannondale.com/en-us/warranty

OBS! Detta är info från en internationell sida.

Cannondale bicycles must be registered on cannondale.com or in person by an Authorized Cannondale Retailer in order to activate the lifetime frame warranty described below.

Cannondale bicycles are warrantied against manufacturing defects in materials or workmanship. Cannondale will repair or replace any products found to be defective within the normal scope of use with the same or most nearly comparable model or component then available. The terms of this limited warranty are described below.

Every bicycle has a useful product lifespan. This limited warranty is not meant to suggest or imply that the frame or components can never be broken or will last forever. This limited warranty covers manufacturing defects that occur within the normal lifespan and use of the product.

Frames, excluding those listed below: Lifetime of the original owner.

Frames of Gravity, Freeride, Downhill, Dirt Jump and other ASTM Category Five Bicycles: 3 years from original retail purchase.

Swing Arms, Chainstays, Seatstays and Shock Links of Full Suspension Frames: 5 years from original retail purchase.

Cannondale Lefty and Headshok Suspension Forks and Unbranded Forks: The fork structure is covered under the frame warranty. The internal components are covered as Cannondale Branded Components.

Paint and Decals: 1 year from original retail purchase.

Cannondale Branded Components: 1 year from original retail purchase.

Non-Cannondale Branded Components, including Non-Cannondale Branded Forks, Electronic Systems, Shocks, and Other Components, are covered by the stated warranty, if any, of their manufacturer, and are not covered under this limited warranty. Please check in your owner’s manual pack for information regarding these warranties.

Warranty Conditions

This limited warranty applies only to the original owner of the bicycle and is not transferable to subsequent owners. For any warranty claim to be considered, the bicycle must be brought in to an Authorized Cannondale Retailer on the same continent on which the bicycle was purchased. The bicycle must be in an assembled, reasonably clean and sanitary condition and accompanied by the original, dated sales receipt for the bicycle (be sure to keep your receipt in a safe place!).

This limited warranty applies only to bicycles purchased from Authorized Cannondale Retailers.

This limited warranty is void if the bicycle is subjected to abuse, neglect, improper repair, improper assembly, lack of proper maintenance according to the owner’s manual, alteration, modification, installation of incompatible parts, corrosion, an accident or other abnormal, excessive, or improper use. This limited warranty is void if the bicycle is used in a rental or bike sharing program.

Damage resulting from normal wear and tear, including the results of fatigue, is not covered. It is the owner’s responsibility to regularly inspect and properly maintain his/her bicycle. Some items that typically exhibit damage from normal wear and tear include:

Bearings, bearing races, rear shock mounting hardware and main seals, chainrings, cassettes, tires, tubes, saddles, chain, seals, brake pads, pawls, free hubs, wheel braking surface, spokes, handlebar and grips, cables and housing, bushings.

Paint fading caused by the effects of ultraviolet light (UV) or outdoor exposure is not covered by this limited warranty.

All labor charges for warranty service, including the transfer of components and/or any installation of new components, are the responsibility of the bicycle owner.

Due to product evolution and obsolescence (such as products that have been discontinued or are no longer kept in stock), some frames or components may not be available for older or limited edition models. In these cases, Cannondale may elect to provide a replacement that it determines to be the most nearly comparable model, but sourcing and paying for components is the responsibility of the bicycle owner.

All determinations under this limited warranty will be made in the sole discretion of Cannondale, including but not limited to the decision to repair or replace a defective product, and what replacement product is the most nearly comparable product then available.

Registrering:

https://www.cannondale.com/en-us/bike-registration/register-bike

Cargobike

Källa: https://www.cargobike.se/kopvillkor-och-garanti/

Samtliga cyklar kommer med 5 års garanti för rambrott. För övriga delar är garantitiden 1 år.

Garantin förlängs inte genom att delar byts ut. Garantin innefattar att Cargobike skickar de ersättningsdelar som behövs för att kunden på egen hand skall kunna byta delarna, eller enligt överenskommelse med verkstad på ort. En ersättningsdel behöver inte vara ny men skall vara i gott funktionsskick och minst likvärdig med den utbytta delen.

Garantin omfattar inte: Kedja, vajrar, ekrar, däck, slang, skärmar, batterier (till ljus fram och bak) eller kedjeskydd. Som fel betraktas inte normala intrimnings- eller justeringsåtgärder såsom justering av växlar och bromsar, ekerspänning, efterdragning av lösa skruvar och muttrar eller normal förslitning.

Garantin omfattar ej fel som uppstått p.g.a. ovarsam användning, fukt, förslitning, dåligt underhåll/skötsel, överlastning eller yttre åverkan. Lämnade garantier omfattar inte ersättning för direkt eller indirekt skada som kunden lidit p.g.a. handhavandefel. Garantin omfattar inte att ersätta kunden för eftermontering eller annan olägenhet i form av kostnad eller arbete som denna haft för att reparera/åtgärda cykeln om det inte är avtalat med Cargobike. Garantin omfattar inte heller fel som saknar betydelse för cykelns funktion och användning.

Övriga garantivillkor och skötselråd

Våra skötselråd är en förutsättning för att Säljarens garantivillkor skall gälla.

Tänk på att cykla med omsorg. Kraftiga stötar såsom trottoarkanter, gupp eller ojämna underlag kan vara förödande om man kör omdömeslöst. Att upprepade gånger köra i hög hastighet över kanter och gupp kan göra att ramen försvagas. Detta gäller även vid överlastning; maxlast i låda är 100 kg plus förare ca 100 kg. Cykeln är gjord för normal stadskörning och är inte ett terrängfordon.

Batterier på elcyklar ska inte utsättas för extrem hetta eller vatten. Ladda aldrig batteriet när det sitter kvar i cykeln. När cykeln inte används ska batteriet förvaras torrt och svalt. Batteriet bör även underhållsladdas varje månad om det inte används under en längre tid för att det ska bibehålla sin fulla kapacitet. Använd endast originalladdare.

Garanti omfattar inte batterier som är äldre än 1 år, vattenskadade batterier med kortslutning eller nedsatt effekt som följd, eller batterier som fått skada från olycka eller fall mot hårt underlag.

Datum på köpebevis gäller som inköpsdag. Om reklamation inte sker inom garantitidens utgång, förlorar kunden rätt att åberopa garanti. Vid förekommande skador eller andra fel på varan är kunden skyldig att omedelbart begränsa ytterligare skada som kan uppstå till följd av fortsatt användning.

I förekommande fall där kunden åberopar garantierna äger Cargobike i enlighet med de villkor som står angivna här rätten att åtgärda felen. I förekommande fall Cargobike ej lyckas avhjälpa felen inom 60 dagar skall kunden tillsammans med Cargobike komma överens om förlikning. Sådan förlikning överstiger aldrig det av kunden erlagda beloppet för varan.

Centurion

Källa: https://centurioncyklar.se/

Hos Centurion får du:

5 års garanti på ram

3 års garanti på Promovec batteri och motor

Registrering (batteri): https://centurioncyklar.se/elcyklar/batteriregistrering

För dig som har köpt en elcykel med ett Promovec-batteri. Som tillägg till konsumentköplagens ordinarie 2-årsgaranti erbjuder Promovec en 2-årig kapacitetsgaranti på alla Centurion-elcyklar utrustade med ett Promovec-batteri.

Vi rekommenderar att du registrerar ditt batteri hos din återförsäljare. Oftast registreras ditt batteri i samband med köpet av elcykeln.

Cycleurope: Crescent, Monark & Sjösala

Källa: https://www.monark.se/om-monark/garantier-villkor/

Cycleurope Sverige AB erbjuder 10 års garanti på ram och framgaffel i stål och aluminium för fel och brister i material och tillverkning. Garantin gäller cykel, inklusive elcykel, tillverkad 2018 eller senare. Cykel med ram eller framgaffel av kolfiber omfattas inte av denna garanti.

Cycleurope Sverige AB erbjuder 5 års garanti på ram eller framgaffel för fel och brister hänförligt till lackeringen. För övriga komponenter gäller Konsumentköplagens bestämmelser. Garantin gäller enbart för cykel som inköpts för privat bruk.

Denna garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter. Reklamationsrätt gäller enligt Konsumentköplagen.

Garantin gäller inte:

 • Skada som består i eller är en följd av normalt slitage, korrosion, förbrukning, åldersförändring eller färg/formförändring
 • Fel hänförbart till felaktig justering eller bristfälligt underhåll, som utförts av konsumenten eller av denna anlitad icke auktoriserad verkstad
 • Montering av nya komponenter eller tillbehör, som utförts av konsumenten eller av denna anlitad icke auktoriserad verkstad
 • Skada eller försämring beroende av olycka
 • Fel uppkomna vid felaktig användning eller underlåtenhet att följa skötsel- och serviceanvisningar
 • Om modifiering av ram, gaffel eller komponenter vidtagits
 • Icke originaldelar använts
 • Lackskador som uppstått genom yttre åverkan till följd av slag, stötar eller naturlig nötning
 • Lackskador som förvärrats genom underlåtenhet att göra lackbättringar

Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) åtar sig Cycleurope Sverige AB att reparera eller byta ut defekta delar som omfattas av garantin. För att göra anspråk på garantin skall konsumenten kontakta den återförsäljare från vilken cykeln inköpts. Konsumenten skall visa upp ett giltigt kvitto eller annat inköpsbevis i original. Vid ett icke godkänt garantianspråk förbehåller sig Cycleurope Sverige AB rätten att kräva ersättning för arbete och material och kostnader som föranletts därav, och konsumenten skall betala aktuella reparationer som inte omfattas av garantin. Principen om nyttoavdrag skall tillämpas.

Garantivillkor för elcyklar

För elcykel erbjuder Cycleurope Sverige AB en garanti med en löptid på 36 månader från inköpsdatum. Garantin gäller under förutsättning att regelbunden service utförs enligt anvisningar i EGOING Serviceschema av auktoriserad cykelverkstad (certifierad elcykelspecialist), och att de tillämpliga fälten i servicekortet i konsumentens elcykelmanual, vilken levererats tillsammans med elcykeln, signerats och stämplats av cykelverkstadens serviceansvarige eller lagrad i verkstadens digitala serviceplattform.

Cycleurope AB erbjuder 10 års garanti på ram och framgaffel i stål och aluminium för fel och brister i material och tillverkning.

Cycleurope Sverige AB erbjuder 5 års garanti på ram och framgaffel för fel och brister hänförligt till lackeringen.

Garanti gäller endast då en konsument köper en elcykel för privat bruk.

Garantin gäller inte:

 • Skada som består i eller är en följd av normalt slitage, korrosion, förbrukning, åldersförändring eller färg-/formförändring
 • Fel hänförbart till felaktig justering eller bristfälligt underhåll, som utförts av konsumenten eller av denna anlitad icke auktoriserad verkstad för elcyklar
 • Montering av nya komponenter eller tillbehör, som utförts av konsumenten eller av denna anlitad icke auktoriserad verkstad för elcyklar
 • Skada eller försämring beroende på olycka
 • Fel uppkomna vid felaktig användning eller underlåtenhet att följa skötsel- och serviceanvisningar
 • Elcyklar som erhållits genom sponsring
 • Vid yrkesbruk eller inom kommersiell verksamhet (postdistribution, uthyrning etc)
 • Om modifiering av ram, gaffel eller komponenter har vidtagits
 • Icke originaldelar för el-systemet; eller om elcykeln varit föremål för försök till trimning eller annan manipulering.

Särskilda villkor för olika elcykelkomponenter

Batteri:

 • Garantin omfattar 600 fullständiga laddningscykler med kvarvarande kapacitet om ≥ 60 % av nominell kapacitet för varje laddningscykel.
 • Senaste laddning får inte ha gjorts mer än 3 månader tillbaka i tiden. (Max chargeintervall – 2200h).
 • Batteriets förseglingar måste vara intakta och batteriet får inte ha öppnats av annan än CESAB auktoriserad servicepersonal på auktoriserad verkstad.
 • Garantin omfattar inte sprickbildningar och skador på batterihöljet, eller läckage eller inträngning av vatten i batteriet som följd av skador på batteriet.

Kablage och anslutningar – Garanti gäller endast om följande krav uppfylls:

 • Isolering oskadad
 • Kontaktdon hela
 • Sensorer är oskadade
 • Hastighetssensor är oskadad
 • Momentsensor oskadad

KontrollboxGaranti omfattas INTE om:

 • Hölje sprucket eller skadat
 • Kontaktstift deformerade
 • Obehörigt försök till reparation eller manipulering

Motor – Garanti omfattas INTE om:

 • Planetväxel är skadad, slitna eller har skadade kugghjul
 • Dålig infettning, åldrat smörjmedel
 • Display – Garanti omfattas INTE om:
 • Spräckt glas eller hölje
 • Vatteninträngning som följd av skador på displayen
 • Bromshandtag
 • Utsliten brytare

Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) åtar sig Cycleurope Sverige AB att reparera eller byta ut elcykeln, eller de delar som omfattas av garantin.

För att göra anspråk på garantin ska konsumenten kontakta den återförsäljare från vilken elcykeln köptes. Konsumenten ska visa upp ett giltigt kvitto eller annat inköpsbevis i original, samt ifylld servicebok med stämplar i instruktionsbok.

Vid ett icke godkänt garantianspråk förbehåller sig Cycleurope Sverige AB rätten ta ut ersättning för arbete och kostnader som föranletts därav, och konsumenten ska betala för eventuella reparationer som inte omfattas av garantin.

Denna garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter. Reklamationsrätt gäller enligt konsumentköplagen.

Registrering:

https://www.monark.se/om-monark/registrera-elcykel/

https://www.crescent.se/registrera-din-elcykel

Ecoride

Källa: https://drive.google.com/file/d/1CDpCYYvjZ-F2UJ2uYj41_-yzcL4NE20g/view

Garantivillkor (villkor för förlängd garanti, serviceintervall, gäller för cyklar sålda från och med 2018-01-01). Garanti gäller från inköpsdatum.

Ecoride AB lämnar som grund 2 års garanti på elcykeln som komplett produkt. Ecoride AB lämnar 3 års garanti på elcykeln som komplett produkt under förutsättning att produkten servas utefter uttalat serviceintervall.

Garantin gäller endast då konsument köper elcykeln för privat bruk. Se särskilda villkor för garanti gällande kommersiellt bruk av elcyklar.

Garantin gäller endast om elcykeln servats och underhållits enligt Ecorides serviceintervall och serviceprotokoll. Service får endast utföras av auktoriserad återförsäljare av Ecoride cyklar. Specifika komponenter som elsystem skiljer sig mellan modeller som Ecoride saluför. Varje varumärke på elsystem har egna manualer som beskriver viktig information. För att denna garanti som Ecoride AB ger på komplett cykel ska gälla måste även skötselråd och säkerhetsföreskrifter för Ecoride Drive System och Shimano följas. För Shimano Steps system är det Shimanos respektive användarhandbok som beskriver all viktig information som konsument behöver känna till. Gällande Ecoride Drive Systems elsystem så finner man all viktig information kring detta system i denna handbok (se länken ovan).

Denna garanti påverkar inte konsumentens rättigheter som denna har enligt lag. Konsumenten har enligt lag 3 års reklamationsrätt. Reklamationsrätten påverkas inte av eventuell garanti. En produkt kan ha en garanti på 1 år, men konsumenten har fortfarande rätt att reklamera produkten i 3 år.

Denna garanti gäller inte:

Vid skador eller försämring av varan på grund av olyckshändelse

Vid vanvård av varan

Vid onormal användning

Om konsumenten inte följt skötsel och serviceanvisningar och därmed utsatt elcykeln för bristfälligt underhåll.

Om det genomförts konstruktionsändringar eller ändringar i det elektriska systemet som inte gjorts av auktoriserad återförsäljare av Ecoride.

Om elcykeln och/eller batteriet inte skötts enligt säkerhetsföreskrifterna i denna handbok.

Vid skada eller försämring av komponent till följd av normalt slitage, korrosion, förbrukning, åldersförändring.

Om icke-originaldelar för elsystemet används vid reparation av systemet.

Om elcykeln utsätts för försök till eller lyckad utförd trimning.

Särskilda villkor för garanti gällande elkomponenter:

Motor – slitagedelar såsom planetväxel är en sådan komponent i motorn som slits med användning. Motorn måste också rengöras och fettas in med jämna mellanrum för att inte motorn ska skadas. Rengöring och infettning av motorns insats bör göras en gång vart tredje år eller efter 600 mil. Det som infaller först gäller. Alternativt om auktoriserad verkstad bedömer detta nödvändigt.

Cykeldatorn – skador som tydligt går att se orsakats av fysiskt våld eller yttre åverkan omfattas ej av garanti.

Styrbox – tydligt skadade kablar som skadats vid olycka eller yttre åverkan omfattas ej av garanti. Inte heller om styrboxens chassi har tydligt synliga skador åverkat av fysiskt våld, eller om vätska finns inuti styrboxen.

Batteri – ska underhållsladdas upp till 70% vid vinterförvaring (se handbok/manual).

Kablage – tydligt skadade kablar som skadats vid olycka eller yttre åverkan omfattas ej av garanti.

Hastighet och trampsensorer – dessa måste rengöras och se till att vara korrekt placerade i förhållande till avläsare för sensor. Om delar saknas helt eller tydligt skadats fysiskt så omfattas detta ej av garanti.

Särskilda villkor för garanti gällande kommersiellt bruk av elcyklar.

Då Ecorides elcyklar säljs till företag där en eller flera cyklar används av flera användare så klassar Ecoride detta som att elcykeln används i kommersiellt bruk för olika ändamål. För att erbjuda garanti på denna typ av cyklar så krävs ett tätare och mer fördjupat serviceintervall. Innehållet av serviceprogram som bör gälla för kommersiellt bruk måste avtalas separat mellan återförsäljare och köpare. Det separata serviceavtal som upprättas ska innehålla punkter som säkerställer att elcyklarna klarar av att användas för köparens tilltänkta ändamål. Vid osäkerhet rådfråga Ecorides Serviceavdelning. Ecorides elcyklar är inga last- eller budcyklar, det betyder att allt kommersiellt bruk där cykeln används dagligen för att transportera tunga laster innebär en säkerhetsrisk för användaren och inga garantier gäller. Detta då elcykeln inte är konstruerad för det.

Gazelle

Källa: https://www.gazellebikes.com/sv-se/service/garanti

Gazelle ger upp till 10 års garanti för material- och tillverkningsfel på ramen och odämpade framgafflar som gäller om hantering, användning och underhåll är normala. En garanti på 5 år ges för dämpade framgafflar.

En 5-årig garantiperiod gäller för lackering på ramen och framgafflarna.

Komponenter på din cykel omfattas av 2 års garanti med förbehåll för att användning och underhåll är normala.

Haibike

https://www.haibike.com/se/sv/service-och-rad/vanliga-fragor

Den första ägaren får 5 års tillverkargaranti för ramen från och med inköpsdatumet.

Reklamationsrätten vid materialdefekter gäller i 2 år för hela cykeln. Förslitningsdelar är uteslutna från denna reklamationsrätt. Du hittar mer information om förslitningsdelarna i Haibike-handboken.

Registrering:

För att registrera din E-bike, börja med att installera appen. Du hittar appen i Apple Store eller Google Play, sök efter ”Haibike eConnect”. I appen kan du enkelt registrera din cykel. En annan möjlighet är att registrera cykeln via webbportalen. Gå till http://www.haibike-econnect.com och följ instruktionerna. Alla uppgifter som krävs för registreringen medföljer leveransen av cykeln.

Merida

Källa: https://www.merida-bikes.com/en-gb/p/service/warranty-253.html

Models from 2011 onwards are covered by the following warranty. Exclusions apply.

MERIDA COMPONENTS:

Lifetime frame warranty. Our frames are covered by a lifetime warranty for the entire ownership of the original purchaser. Exclusions apply. This applies to manufacturing and material defects and includes bikes used for racing. A rider and equipment weight limit of 120 kg applies; 140 kg for performance and hybrid eBikes.

Category 5 models carry a 5 year warranty.

Forks: Carbon and aluminium rigid forks are guaranteed for 5 years from the date of purchase. All other Merida branded components, including paint and finish, are guaranteed for 1 year from the date of purchase.

Warranty Excludes:

Componentry which isn’t Merida branded (see below)

Normal wear and tear

Damage caused by accidents, neglect or abuse

Improper assembly

Improper follow-up maintenance; all bikes must be serviced by an authorised Merida dealer, initial service within 6 months of purchase. Suspension systems must be serviced annually by an authorised dealer

Modification or alteration of the frame or original components

Direct, incidental, or consequential damages, including damages for personal injuries, property damage or economic loss

Labour charges for part replacement or changeover

Transport charges for replacement parts

Branded Components

Issues relating to branded original components, such as Shimano or SRAM, are the responsibility of the appropriate component manufacturer’s warranty and subject to their terms and conditions. In the case of branded components failing, please contact your local Merida stockist who will liaise with the relevant distributor on your behalf.

Registrering:

https://www.merida-bikes.com/en-au/p/service/register-your-bike-223.html

Nishiki

Källa: https://nishiki.se/

Hos Nishiki får du:

5 års garanti på ram

3 års garanti på Promovec batteri och motor

Registrering (batteri):

Du som har köpt en ny Nishiki med Promovecs elsystem kan registrera ditt batteri för 2 års extra kapacitetsgaranti.

https://nishiki.se/elcyklar/batteriregistrering

Seaside Bike

Källa: https://www.seasidebike.com/sv/information/allmanna-villkor/

Samtliga cyklar kommer med 5 års garanti för rambrott. För bromsar, växlar, motor, batteri, display, låda, styre, hjul är garantitiden 1 år.

Garantin förlängs inte genom att delar byts ut. Garantin innefattar för Seaside Bike AB att skicka de ersättningsdelar som behövs för att kunden på egen hand skall kunna byta delarna, alternativt enligt överenskommelse med verkstad på ort.

Garantin omfattar inte:

 • Kedja, rem, vajrar, däck, slangar, skärmar samt eventuella kedjeskydd. Som fel betraktas inte normala intrimnings- eller justeringsåtgärder som justering av växlar och bromsar, ekerspänning, efterdragning av lösa skruvar och muttrar eller normal förslitning.
 • Fel som uppstått p.g.a. till exempel användning, fukt, förslitning, dåligt underhåll/skötsel, överlastning eller yttre åverkan.
 • Lämnade garantier omfattar inte ersättning för direkt eller indirekt skada som kunden lidit p.g.a. handhavandefel.
 • Garantin omfattar inte att ersätta kunden för olägenhet i form av kostnad eller arbete som denna haft för att reparera/åtgärda cykeln.
 • Garantin omfattar inte heller fel som saknar betydelse för cykelns funktion och användning.

Batteriet på elcykeln ska inte utsättas för extrem hetta eller vatten. När cykeln inte används ska batteriet förvaras torrt och svalt. Batteriet bör även underhållsladdas om det inte används under en längre tid för att det ska bibehålla sin fulla kapacitet.

OBS! Tänk på att cykla med omsorg. Kraftiga stötar såsom trottoarkanter, gupp eller ojämna underlag kan skada cykeln.  Att upprepade gånger köra i hög hastighet över kanter och gupp kan göra att ramen försvagas. Detta gäller även vid överlastning (maxlast i låda är 100 kg plus förare). Cykeln är gjord för normal stads-/landsväg och är inte ett terrängfordon.

Övriga garantivillkor

Datum på köpbeviset/kvitto gäller som inköpsdag. Reklamerar inte kunden inom garantitidens utgång, förlorar kunden rätten att åberopa garanti. Vid förekommande skador eller andra fel på varan är kunden skyldig att omedelbart begränsa ytterligare skada som kan uppstå till följd av fortsatt användning.  I förekommande fall kunden åberopar garantierna äger Seaside Bike AB i enlighet med villkoren rätten att avhjälpa felen. I förekommande fall Seaside Bike AB ej lyckas avhjälpa felen inom 60 dagar skall kunden tillsammans med Seaside Bike AB komma överens om förlikning. Sådan förlikning överstiger aldrig det av kunden erlagda beloppet för varan.

Thule

Källa: https://www.thule.com/sv-se/about-thule/warranty

Thule Guarantee

Thule Guarantee omfattar defekter eller skador som påverkar din Thule-produkt. Detta gäller även skador som orsakats av normalt slitage eller naturlig missfärgning av material upp till 2 år från inköpsdatum av den ursprungliga köparen. Thule Guarantee ger dig specifika juridiska rättigheter. Den påverkar inte eventuella lagstadgade rättigheter som du har som köpare av en defekt produkt.

Thule förbehåller sig rätten att:

 • Reparera föremål som omfattas av villkoren i Thule Guarantee
 • Ersätta föremål när skador eller defekter inte kan repareras
 • Erbjuda en liknande produkt med jämförbart värde, eller återbetala inköpspriset, om den inte kan ersättas med samma modell

Thule Guarantee omfattar inte fel som beror på orsaker som ligger utanför Thules kontroll. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, missbruk, överbelastning, eller underlåtenhet att montera, montering eller användning av produkten eller dess tillbehör i enlighet med Thules skriftliga anvisningar, riktlinjer eller säkerhetsinformation. Inte heller omfattas skada på användarens fordon, elektroniska apparater, last eller annan person eller egendom.

Thule Extended Warranty

Thules Extended Warranty gäller för produkter och tillbehör som har tillverkats av Thule och som sålts till den ursprungliga köparen under varumärket Thule. Garantin omfattar fel i material och utförande och den gäller, beroende på typ av produkt, ett visst antal år från dagen för det ursprungliga inköpet. Se länken ovan för en tabell med total garantilängd (Thule Guarantee Plus och Thule Extended Warranty) för respektive produkt.

Med förbehåll för de begränsningar och undantag som beskrivs i denna garanti, åtgärdar Thule defekter i material eller utförande under garantiperioden genom att reparera eller ersätta (bestäms av Thule) komponenter som är defekta utan att debitera för delar eller arbete.

Begränsningar för Thule Extended Warranty

Thule åtgärdar inte fel som beror på orsaker som ligger utanför Thules kontroll. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, missbruk, överbelastning, eller underlåtenhet att montera, montera eller använda produkten eller dess tillbehör i enlighet med Thules skriftliga anvisningar, riktlinjer eller säkerhetsinformation. Inte heller omfattas skada på användarens fordon, last eller annan person eller egendom.

Under giltighetstiden för Thule Extended Warranty omfattas inte skador och/eller defekter som beror på normalt slitage (till exempel bromsar, däck och slangar, elektriska delar, ytor, krånglande blixtlås, skadade spännen, beläggning som släpper och missfärgning av tyger).

Thule åtgärdar inte skador som orsakats av missbruk (t.ex. rispor, skärsår och hål i tyget) och kosmetiska skador (t.ex. repade eller färgade tyger).

Andra skador som inte omfattas är skador som orsakats av flygbolag eller andra transportskador (till exempel tryckskador, rispor, skärsår och hål i tyget, skador på hjulsidor, handtag och annan hårdvara på väskan). Skadeståndsanspråk på grund av transport ska göras mot transportören.

Köparen ansvarar för kostnaden för att returnera komponenter/produkter och inköpsbevis till den plats där produkten köptes.

Registrering: https://www.thule.com/sv-se/product-registration

Registrera din produkt hos Thule inom 2 år från köpet för att vara säker på att du har en giltig Thule Extended Warranty.

Trek

Källa: https://www.trekbikes.com/b2b/se/sv_SE/warranty_policy/

Trek/Bontrager/Electra/Diamant begränsad garanti

Garantin gäller material- och tillverkningsfel i alla originaltillbehör och eftermarknadsprodukter enligt följande. Men först! Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller distributör för att inleda ett reklamationsärende. Inköpskvitto måste uppvisas.

Livstidsgaranti på ram, ramset (ram och stel gaffel) och svingarmar för heldämpning. Gäller den första ägaren.

Livstidsgaranti på Bontrager-hjul med kolfiberfälg

2 års garanti på kläder, komponenter och tillbehör, komponenter till bakdämpningens länkage (bland annat lager och pivotlänkage med tillhörande fästdelar), Bontrager-hjul med aluminiumfälg, lack och dekaler.

Begagnat

Framtida ägare (sekundära eller senare) har rätt till 3 års garanti från inköpsdatumet från återförsäljaren av Trek-ramen och Trek-gaffeln. Detta inkluderar inte saker som hjul, upphängningsgafflar, drivkomponenter etc. Inköpskvitto måste uppvisas.

Garantin gäller inte:

 • Normalt slitage, felaktig montering, korrosion, felaktigt underhåll
 • Monterade komponenter, delar eller tillbehör som inte ursprungligen är avsedda för eller kompatibla med cykeln vid försäljningstillfället
 • Skador eller fel orsakade av olyckor, felaktig användning, överbelastning eller vanvård
 • Arbetskostnader för reservdelar eller utbyten
 • Produkter från annan tillverkare (originaldelar och originalkomponenter) omfattas av respektive tillverkares garantivillkor
 • Kosmetiska repor eller icke-strukturella fläckar på Bontragers kolfiberfälgar eller hjul

Garantin gäller:

 • Alla cyklar av 2020 års modell och senare
 • Komponenter och tillbehör med ett senare inköpsdatum än 1 augusti 2019.

Produkter som inte omfattas av ovanstående punkter omfattas inte heller av denna garanti. De kan dock omfattas av 2012–2019 Trek Care begränsad garanti.

Denna garanti åsidosätts helt av omkonstruktioner av ram, gaffel eller komponenter. Garantin är uttryckligen begränsad till reparationer eller utbyten av felaktiga artiklar enligt tillverkarens bedömning. Garantin gäller från det ursprungliga inköpsdatumet. Trek och Electra ansvarar inte för följdförluster eller följdskador såvida inte annat framgår av gällande lagstiftning. Reklamationsärenden som inlämnas utanför det ursprungliga inköpslandet kan komma att medföra avgifter och ytterligare begränsningar. Garantiperiod och garantivillkor kan variera mellan olika länder. Det är den engelska versionen av garantin som har företräde.

Trek Carbon Care

Ibland är olyckan framme. Vi förstår hur mycket din Trek-cykel betyder för dig och vilken påfrestning det kan vara att behöva byta ut en skadad cykelram eller komponent som inte omfattas av garantin. Då kan du ta del av vårt Trek Carbon Care-program. Genom det här programmet får kunden utnyttja en rabatt när en ram eller komponent byts ut och ingen garanti gäller.

Trek Care/Bontrager begränsad garanti 2012–2019

Kontakta en auktoriserad Trek-återförsäljare eller distributör för att inleda ett reklamationsärende. Inköpskvitto måste uppvisas.

Ramar har livstidsgaranti för första ägare (se undantag nedan)

5 års garanti för svingarmar på alla heldämpade cyklar (med undantag av svingarmar på Session, Scratch och Slash)

3 års garanti för aluminiumramar och svingarmar på Session, Scratch, Slash och Ticket

2 års garanti för bromsar, korgar, datorer, skärmar, styren, lås, pumpar, pakethållare, reparationsställ, styva gafflar, sadlar, sadelstolpar, stammar, verktyg, vattenflaskställ och hjul

Kolfiberramar och svingarmar på Session och Slash

Alla komponenter till bakdämpningens länkage, bland annat lager, pivotlänkage och fästdelar

Motor, controller och batteri till elcykel (2 år eller 600 laddningar, beroende på vad som inträffar först)

Alla gafflar, delar och komponenter i original från Bontrager (med undantag av förbrukningsvaror som t. ex. däck och slangar)

1 års garanti för kläder, väskor, styrlina, handskar, handtag, hjälmar, lyktor (med undantag av lampor och batterier), fälgar, skor, däck och slangar

Lack och dekaler

GARANTIN GÄLLER INTE:

 • Normalt slitage
 • Felaktig montering
 • Felaktigt underhåll
 • Monterade komponenter, delar eller tillbehör som inte ursprungligen är avsedda för eller kompatibla med cykeln vid försäljningstillfället
 • Skador eller fel orsakade av olyckor, felaktig användning, överbelastning eller vanvård
 • Arbetskostnader för reservdelar eller utbyten
 • Cyklar som används i kommersiell verksamhet, till exempel hyrcyklar, democyklar eller cyklar som används av säkerhetsvakter

Garantin avser cyklar av årsmodell 2011 och senare och endast produkter med varumärket Trek eller Bontrager. Alla andra originaldelar eller -komponenter omfattas av gällande garantier från respektive tillverkare. Eventuella produkter som inte uttryckligen inkluderas ovan är undantagna.

Information om garantivillkor för cyklar av 2010 års modell och tidigare finns i bruksanvisningen till cykeln eller lämnas av auktoriserad återförsäljare.

För produkter inköpta före 2012 ber vi er kontakta oss för information om garantivillkoren.

Denna garanti åsidosätts helt av omkonstruktioner av ram, gaffel eller komponenter. Garantin är uttryckligen begränsad till reparationer eller utbyten av felaktiga artiklar och nämnda reparationer eller utbyten är den enda åtgärden enligt garantivillkoren. Garantin träder i kraft på inköpsdatumet, erbjuds endast den först registrerade ägaren och kan inte överlåtas. Garantin gäller endast för Trek-cyklar inköpta hos auktoriserad återförsäljare eller distributör. Trek Bicycle Corporation ansvarar inte för följdförluster eller följdskador. I vissa länder tillåts inte undantag för följdförluster eller följdskador och ovanstående undantag gäller i detta fall inte. Garantianspråk ska ställas via auktoriserad återförsäljare eller distributör. Inköpskvitto måste uppvisas. Cykeln måste finnas registrerad hos Trek Bicycle Corporation för att ett garantianspråk ska kunna behandlas. Anspråk som inlämnas utanför inköpslandet kan komma att medföra avgifter och ytterligare begränsningar. Giltighetsperiod och garantivillkor kan skilja mellan olika ramtyper och/eller länder. Denna garanti ger dig särskilda rättigheter enligt lag och dessa rättigheter kan variera mellan olika länder. Garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Det är den engelska versionen av garantin som har företräde.

Registrering:

https://www.trekbikes.com/b2b/se/sv_SE/bike-registration/

Tunturi

Källa: https://tunturi.se/garantivillkor

Garantivillkor

Vi lämnar 5 års garanti på alla cykelramar som vi har tillverkat. För framgafflar, lack och övriga cykeldelar är garantitiden 2 år. Närmare garantivillkor hittar du i instruktionsboken.

Om du får eventuella problem eller behöver en grundligare rådgivning angående användningen av produkten du har köpt – kontakta försäljningsstället. Återförsäljaren ansvarar för garanti- och reklamationsärenden gällande produkten som sålts och hjälper dig gärna i alla situationer. Om återförsäljaren behöver konsultationshjälp kontaktar de avtalsunderhållet eller Tunturis kundavdelning.

OBS! Regelbunden skötsel och professionellt underhåll – förutom egna justerings- och underhållsåtgärder – är något som förhindrar att problem uppstår. Detta är något som nämns på många ställen i den instruktionsbok som medföljer den nya cykeln. Även om cykeln som sådan är av en relativt välbekant konstruktion så innehåller den teknik som regelbundet kräver hjälp av en kvalificerad servicetekniker.

Winther

Källa: https://winthercyklar.se/

Hos Winther får du:

5 års garanti på ram

3 års garanti på Promovec batteri och motor

Du som har köpt en ny Winther med Promovecs elsystem kan registrera ditt batteri för 2 års extra kapacitetsgaranti.

Registrering (batteri): https://winthercyklar.se/elcyklar/batteriregistrering

Varukorg